vrij traplopen
ergonomisch zitten
vrij veters strikken
vrij tillen
vrij schrijven
vrij hardlopen
vrij knielen

praktijk oefentherapie cesar

Wat is oefentherapie Cesar?

Oefentherapie Cesar richt zich op behandeling en voorkoming van klachten die voortkomen uit onjuiste gewoontes in houding en beweging in het dagelijks leven, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte.

Doel en werkwijze

Door mensen bewust te maken van hun eigen houdings- en bewegingsgewoonten en alternatieven te bieden, kunnen klachten die hiermee te maken hebben verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Samen met de oefentherapeut worden dagelijkse activiteiten en leefomstandigheden doorgenomen, zodat je in je dagelijks leven je houding en bewegingsgewoonten al kunt veranderen: een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat. Hierbij wordt zo nodig gebruik gemaakt van oefeningen die goed in te passen zijn bij je persoonlijke dagelijkse activiteiten. Je wordt gestimuleerd zelf actief aan de behandeling deel te nemen en te leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd.

De oefentherapeut behandelt:

Ik heb veel ervaring in het behandelen van spanningsklachten, hyperventilatieklachten en hoofdpijnklachten.